Cá măng

trang định hướng Wikimedia

Cá măng trong tiếng Việt có thể là: