Các dân tộc Tungus

Các dân tộc Tungus hay Thông Cổ Tư (通古斯) là một bộ phận gồm khoảng 12 dân tộc tại vùng đông bắc Trung Quốc và phía đông nam Nga. Các dân tộc của nhóm sắc tộc Tungus sử dụng ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tungus trong ngữ hệ Altai. Tên gọi Tungus cũng từ đó mà ra hay nói cách khác, người Tungus là cách để gọi tên nhóm người sử dụng các ngôn ngữ trong thuộc nhóm ngôn ngữ Tungus, ngữ hệ Altai.

 • Người Evenk (Эвенки trong tiếng Nga, hay còn gọi là người Ngạc Ôn Khắc/鄂温克族 trong tiếng Trung).
 • Người Even (Эвены trong tiếng Nga)
 • Người Nanai hay Hezhen (Нанайцы trong tiếng Nga, hay còn gọi là người Hách Triết/Na Nãi (赫哲族/那乃人 trong 1 tiếng Hán Trung Hoa).
 • Người Oroch (tiếng Nga: Орочи, tên tự gọi Nani).
 • Người Ulch (ульчи hay ольчи trong tiếng Nga, tên tự gọi Nani).
 • Người Mãn bên Trung Hoa
 • Người Ngạc Luân Xuân hay là người Oroqen/Orocho tại bên Trung Quốc.
 • Người Orok (Ороки trong tiếng Nga, tên tự gọi: Ulta, Ulcha).
 • Người Negidal (Негидальцы trong tiếng Nga), chỉ còn một bộ phận nhỏ sống tại Nga.
 • Người Udegeits tại Nga (Удэгейцы trong tiếng Nga)
 • Người Tích Bá (Xibe)
Người Tungus ở Vorogovo, Siberia năm 1914

Tham khảoSửa đổi