Các hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tùy theo từng đối tượng mà có các hình thức kỉ luật khác nhau. Đối với tổ chức Đảng các hình thức kỷ luật gồm có khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với Đảng viên chính thức, các hình thức kỷ luật gồm có khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Đối với Đảng viên dự bị, các hình thức kỷ luật gồm có khiển trách, cảnh cáo.[1]

Kỷ luật tổ chức ĐảngSửa đổi

Kỷ luật Đảng viên chính thứcSửa đổi

Kỷ luật Đảng viên dự bịSửa đổi

Một số trường hợp Đảng viên cao cấp bị kỉ luậtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Phần thứ ba: Thi hành kỷ luật trong Đảng”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2017.