Phương thức cấu âm

(Đổi hướng từ Cách phát âm)

Trong ngữ âm học, phương thức cấu âm (tiếng Anh: manner of articulation) là cách thức các cơ quan phát âm (như lưỡi, môingạc cứng) tương tác với nhau để tạo ra âm thanh lời nói.[1] Cách thức này bao gồm "độ chẹt," (stricture) tức là mức độ nghẽn lại của các cơ quan phát âm tiếp cận nhau, cùng với các âm tố liên quan đến âm r-tính (như "âm vỗ" và "âm rung"), và biến thể xuýt của các âm xát.

Đường dẫn âm của con người

Chú thích

sửa
  1. ^ “Tổng quan về ngữ âm học: Phụ âm trong hệ thống ngữ âm đối với giáo viên chuyên Anh và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Anh” (PDF). vista.gov.vn. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2023.

Đọc thêm

sửa