Cát An

Địa cấp thị của Giang Tây, Trung Quốc

Cát An (tiếng Trung: 吉安市 Jí'ān Shì bính âm: Jí'ān Shì, Hán-Việt: Cát An thị) là một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Diện tích 25.271 km² và dân số Cát An 245.000 người (2000). Ngôn ngữ tại đây là tiếng Hoa phương ngữ Cám (赣语).

Thị ủy Thành phố Cát An

Hành chính sửa

Cát An được chia ra làm 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận, 1 thành phố cấp huyện và 10 huyện

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa