Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn trong tiếng Việt có thể dẫn tới tên gọi của những đội bóng đá khác nhau có trụ sở trên địa bàn Sài Gòn, từ năm 1976 là Thành phố Hồ Chí Minh: