Cò (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

có thể được hiểu là: