Dịch vụ

dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng, người dùng

Dịch vụ trong kinh tế học, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.

Đặc tínhSửa đổi

Ví dụ: người được cắt tóc phải chờ cho người thợ cắt tóc cắt cho mình.

  • Tính không thể tách rời (Inseparability): sản xuấttiêu dùng dịch vụ không thể tách rời.

Ví dụ: thợ sửa xe không thể sửa xe khi không có ai kêu người đó sửa.

  • Tính không đồng nhất (Variability): dịch vụ không có chất lượng đồng nhất.

Ví dụ: hai người ca sĩ sẽ giải trí cho người nghe bằng hai cách khác nhau.

  • Tính vô hình (Intangibility): không có hình hài rõ rệt và không thể thấy trước khi tiêu dùng.

Ví dụ: trò chơi điện tử là dịch vụ vô hình, không có thật.

  • Không lưu trữ được (Perishability): không lập kho để lưu trữ như hàng hóa được.

Ví dụ: không thể lưu trữ cảm giác được xem một buổi diễn trực tiếp.

Các ngành dịch vụSửa đổi

Vai tròSửa đổi

  • Cung cấp nguyên liệu vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho ngành kinh tế.
  • Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước.
  • Tạo ra nhiều việc làm, đem nguồn thu nhập lớn cho kinh tế.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi