Công đồng Lateran IV do Giáo hoàng Innôcentê III triệu tập 10/04/1213 và khai mạc vào 11/11/1215 tại Laterano. Công đồng có 412 đại biểu chính thức (Hồng y, thượng phụ, Tổng giám mục và Giám mục) cùng với 800 đan viện phụ, bề trên, hạt trưởng tham dự các khoá họp từ 11 đến 30 tháng 11. Công bố 70 điều khoản.

Công đồng Lateran IV
Ngày1215
Chấp nhận bởiCông giáo La Mã
Công đồng lần trướcCông Đồng Lateran III
Công đồng lần sauCông đồng Lyon I
Triệu tập bởiGiáo hoàng Innôcentê III
Chủ trìGiáo hoàng Innôcentê III.
Tham dự71 giáo trưởng và Tổng Giám mục, 412 Giám mục, 900 tu viện trưởng và linh mục.
Chủ đề thảo luậnThập tự chinh, phong chức
Tín điều và tuyên bốbảy mươi sắc lệnh giáo hoàng, mầu nhiệm biến thể, tính trội vượt của Giáo hoàng, đạo đức của hàng giáo sĩ, xưng tội và chịu Mình Thánh Chúa ít nhất một lần một năm, cuộc Thập tự chinh thứ năm.
Danh sách thứ tự các công đồng đại kết

Nội dung của Công đồng:

  1. Ban bố bản "Tuyên Ngôn Đức Tin" và phản đối hai tư tưởng dị đoan (Catheri và Waldenses).
  2. Quy định việc xưng tội mỗi năm và rước lễ mùa Phục Sinh.
  3. Canh tân và bồi dưỡng giới Giáo sĩ, củng cố mối tương quan giữa Giám mục và Tu sĩ.
  4. Thúc đẩy công bằng xã hội (quan tâm về đời sống Hôn Nhân mật thiết, ngăn chặn Hôn Nhân huyết thống)
  5. Lần đầu tiên, Công đồng nói đến từ "chuyển bản thể" trong bí tích Thánh Thể.

Tham khảo

sửa