Công quốc Meranien[a] là một Địa vị Hoàng gia trong Đế chế La Mã Thần thánh, tồn tại từ năm 1152 đến năm 1248. Các công tước của Meranien được công nhận là Thân vương Đế chế, hưởng quyền Trực trị của Hoàng đế vào thời điểm mà những khái niệm này mới được sử dụng để phân biệt các cấp bậc cao nhất của giới quý tộc đế quốc.[1] Cái tên "Meranien" ("sea-land") bắt nguồn từ meer trong tiếng Đức cao địa để chỉ biển[2] hoặc từ morje trong tiếng Slav.[3] Tên theo nghĩa đen có nghĩa là "đất liền bên biển" ( am Meer ), đề cập đến vị trí của vùng đất bên Biển Adriatic. [4]

Quốc huy Merania

Danh sách Công tước của Meranien sửa

 
Gia đình Công tước Berthold
 • Konrad II. (Scheyern-Dachau) Khoảng năm 1153 đến năm 1159
 • Konrad III. (Scheyern-Dachau) Khoảng năm 1159 đến năm 1182
 • Berthold IV. của Andechs Khoảng năm 1180/1182 đến 1204
 • Otto VII. của Andechs Từ năm 1204 đến năm 1234
 • Otto VIII. của Andechs Từ năm 1234 đến năm 1248

Chú thích sửa

 1. ^ tiếng Đức: Herzogtum Meranien, tiếng Ý: Ducato di Merania, tiếng Slovenia: Vojvodina Meranija, tiếng Croatia: Vojvodina Meranije

Tham khảo sửa

Nguồn
 1. ^ Wilson 2016, tr. 360–61.
 2. ^ Kobler 1896, tr. 47–49.
 3. ^ Reindel 1981, tr. 340–41 and n. 118.
 4. ^ Kobler 1896, tr. 47–48.
Thư mục
 • Aigner, Toni (2001). “Das Herzogtum Meranien: Geschichte, Bedeutung, Lokalisierung”. Trong Andreja Eržen; Toni Aigner (biên tập). Die Andechs-Meranier: Beiträge zur Geschichte Europas im Hochmittelalter. Kamnik: Kulturverein Kamnik. tr. 39–54.
 • Banić, Josip (2020). “The Mystery of Merania: A New Solution to Old Problems (Holy Roman Empire and the Kingdom of Croatia-Dalmatia during the Investiture Controversy)”. Historical Review (Ljubljana). 75 (162): 296–327.
 • Arnold, Benjamin (1991). Princes and Territories in Medieval Germany. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Baillie-Grohman, William A. (1907). The Land in the Mountains, being an Account of the Past and Present of Tyrol, its People and its Castles. Philadelphia: J. B. Lippincott.
 • Cawley, Charles (2015). “Nobility of Bavaria”. Medieval Lands Project, 3rd ed. Foundation for Medieval Genealogy. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2016.
 • Dimitz, August (2013) [1874]. History of Carniola from Ancient Times to the Year 1813 with Special Consideration of Cultural Development, Volume I: From Primeval Times to the Death of Emperor Frederick III (1493). Slovenian Genealogy Society International.
 • Herrmann, Erwin (1975). “Die Grafen von Andechs und der Ducatus Meraniae”. Archiv für die Geschichte von Oberfranken. 55: 1–35.
 • Klaić, Nada (1965). “Historijska podloga hrvatskoga glagoljaštva u X i XI stoljeću”. Slovo. 15–16: 225–80.
 • Kobler, Giovanni (1896). Memorie per la storia della liburnica città di Fiume. Stabilimento Tipo-Litografico di Emidio Mohovich.
 • Köbler, Gerhard (2007). Historisches Lexikon der Deutschen Länder: die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart (ấn bản 7). Munich: C. H. Beck.
 • Komac, Andrej (2003). “Utrditev grofov Andeških na jugovzhodu cesarstva v 12. stoletju: Cesar Friderik Barbarossa, velika shizma (1161–1177) in pridobitev naslovov mejnih grofov Istre in vojvod Meranije s strani Andeških”. Annales: Series historia et sociologia. 13 (2): 283–94.
 • Kraljic, John (1989). “The Early History of Vinodol and the Lords of Krk: Recent Works of Nada Klaić and Lujo Margetić”. Journal of Croatian Studies. 30: 153–65. doi:10.5840/jcroatstud1989308.
 • Loud, G. A. biên tập (2010). The Crusade of Frederick Barbarossa: The History of the Expedition of the Emperor Frederick and Related Texts. Ashgate.
 • Lyon, Jonathan (2004). Cooperation, Compromise and Conflict Avoidance: Family Relationships in the House of Andechs, ca. 1100–1204 (PhD diss.). University of Notre Dame.
 • Lyon, Jonathan (2013). Princely Brothers and Sisters: The Sibling Bond in German Politics, 1100–1250. Ithaca and London: Cornell University Press.
 • Otto of Freising; Rahewin (1966). Charles Christopher Mierow (biên tập). The Deeds of Frederick Barbarossa. New York: W. W. Norton.
 • Reindel, Kurt (1981). “Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der Welfenherrschaft (788–1180): Die politische Entwicklung”. Trong Max Spindler (biên tập). Handbuch der bayerischen Geschichte I: Das Alte Bayern—Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts. Munich: C. H. Beck. tr. 249–351.
 • Spindler, Max; Kraus, Andreas (1988). “Die Auseinandersetzungen mit Landesadel, Episkopat und Königtum unter den drei ersten wittelsbachischen Herzögen (1180–1253)”. Trong Andreas Kraus (biên tập). Handbuch der bayerischen Geschichte II: Das Alte Bayern—Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Munich: C. H. Beck.
 • Štular, Benjamin (2009). Mali Grad: High Medieval Castle in Kamnik. Ljubljana: Inštitut za arheologijo.
 • Wilson, Peter (2016). Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire. Cambridge, MA: Belknap Press.

Đọc thêm sửa

Liên kết ngoài sửa