Cơ (chất)

chất của bộ bài Tây

(tiếng Anh: hearts) ♠ là một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất cơ là một hình trái tim màu đỏ.[1][2][3][4]

Lá Át cơ

Danh từ là phiên âm chữa coeur của tiếng Pháp, vốn là tên gọi chất này.

Trong bộ bài

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ K. McDonell (ngày 13 tháng 2 năm 2007). “The Shape of My Heart - Where did the ubiquitous Valentine's symbol come from?”. Slate.
  2. ^ “An Introduction to Playing Cards”. Playing Cards.
  3. ^ “How did they evolve? Cultural diversity & localisation”. The World of Playing Cards. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2018.
  4. ^ “Games played with French suited cards”. pagat.com.

Liên kết ngoài

sửa