Cơ Di

trang định hướng Wikimedia

Cơ Di (chữ Hán: 姬夷) có thể là một trong những nhân vật sau thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Chu Giản Vương, Tấn Chiêu công, Tào Ly công và Trịnh Linh công đều là dòng dõi Chu Vũ Vương, trong đó Tào Ly công thuộc thế hệ thứ 12, Trịnh Linh công thuộc thế hệ thứ 14, Tấn Chiêu công thuộc thế hệ thứ 21 và Chu Giản Vương thuộc thế hệ thứ 23.