Tào Li công hay Tào Hi công (chữ Hán: 曹釐公 hay 曹僖公; trị vì: 670 TCN-662 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Di (姬夷), là vị vua thứ 14 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Li (Hi) công
蔡釐(僖)公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì670 TCN - 662 TCN
Tiền nhiệmTào Trang công
Kế nhiệmTào Chiêu công
Thông tin chung
Mất662 TCN
Trung Quốc
Hậu duệTào Chiêu công
Tên thật
Cơ Di (姬夷)
Thụy hiệu
Li công/Hi công (釐公/僖公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Trang công

Cơ Di là con của Tào Trang công – vua thứ 13 nước Tào. Năm 671 TCN, Tào Trang công mất, Cơ Di lên nối ngôi, tức là Tào Li công.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Năm 662 TCN, Tào Li công qua đời. Ông ở ngôi được 9 năm. Con ông là Cơ Ban lên nối ngôi, tức là Tào Chiêu công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 20