Cơ Gia

trang định hướng Wikimedia

Cơ Gia (chữ Hán: 姬嘉) có thể là một trong những vị vua chư hầu thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả hai vị vua trên đều là dòng dõi Chu Văn vương, trong đó Trịnh Định công thuộc thế hệ thứ 23, Lỗ Điệu công thuộc thế hệ thứ 26.