Cơ Tương

trang định hướng Wikimedia

Cơ Tương có thể là một trong những vị vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Tào Cung côngLỗ Ai công đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Tào Cung công thuộc thế hệ thứ 14, Lỗ Ai công thuộc thế hệ thứ 18. Về mặt chữ Hán, chữ Tương 襄 trong tên của Tào Cung công khác chữ Tương 將 trong tên của Lỗ Ai công.