Cơ Tiệp

trang định hướng Wikimedia

Cơ Tiệp (chữ Hán: 姬燮 hoặc 姬捷) có thể là một trong các vua chư hầu hoặc tôn thất nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Tấn hầu Tiệp và Trịnh Văn công đều là tông thất nhà Chu, dòng dõi Chu Vũ Vương, trong đó Tấn hầu Tiệp thuộc thế hệ thứ 3 và Trịnh Văn công thuộc thế hệ thứ 15. Hoàn thúc Tiệp cũng là tôn thất nhà Chu nhưng về chi hệ nước Tấn, con của Tấn Tương công.