Tấn hầu Tiệp

Tấn hầu Tiệp (chữ Hán: 晉侯燮), tên thật là Cơ Tiệp (姬燮), là vị vua thứ hai của nước Tấn - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tấn hầu Tiệp
晉侯燮
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Tấn
Tiền nhiệmĐường Thúc Ngu
Kế nhiệmTấn Vũ hầu
Thông tin chung
Hậu duệ
Tên thật
Cơ Tiệp (姬燮)
Thụy hiệu
Không có
Tước vịTấn hầu (晉侯)
Chính quyềnnước Tấn
Thân phụĐường Thúc Ngu
Mất
Trung Quốc

Tấn hầu Tiệp là con của Đường Thúc Ngu – vua khai quốc nước Tấn.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Tấn bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi ông mất, con ông là Cơ Ninh Tộc lên nối ngôi, tức là Tấn Vũ hầu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi