Cơ vân

trang định hướng Wikimedia

Cơ vân trong tiếng Việt có thể là: