Tào Hiếu bá (chữ Hán: 蔡孝伯; trị vì: 894 TCN - 865 TCN), tên thật là Cơ Vân (姬云), là vị vua thứ năm của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Hiếu bá
蔡孝伯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì894 TCN - 865 TCN
Tiền nhiệmTào Cung bá
Kế nhiệmTào Di bá
Thông tin chung
Mất865 TCN
Trung Quốc
Hậu duệTào Di bá
Tào U bá
Tào Đái bá
Tên thật
Cơ Vân (姬云)
Thụy hiệu
Hiếu bá (孝伯)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Cung bá

Cơ Vân là con của Tào Cung bá – vua thứ 4 nước Tào. Sau khi Cung bá mất, Cơ Vân lên thay, tức là Tào Hiếu bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Năm 865 TCN, Tào Hiếu bá qua đời. Con ông là Cơ Hỉ lên nối ngôi, tức là Tào Di bá.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa