Triangle.TrigArea.svg

Ba cạnh AB, BC, và CA, mỗi cạnh nối 2 đỉnh của một tam giác.

Square (geometry).svg

Một đa giác bị bao bởi các cạnh,  hình vuông này có 4 cạnh.

Hexahedron.png

Mỗi cạnh thuộc về 2 mặt trong một đa diện, giống như khối lập phương này.

Hypercube.svg

Mỗi cạnh được chia sẻ bởi ba hoặc nhiều mặt trong một polytope 4, như được thấy trong hình phóng chiếu của một tesseract.

Về khái niệm cạnh trong lý thuyết đồ thị, xem Cạnh (lý thuyết đồ thị)

Trong hình học, một cạnh là một đoạn thẳng nối hai đỉnh trong một đa giác, đa diện, hoặc trong một đa diện chiều cao hơn 3.[1] Trong một đa giác, một cạnh là một đoạn thẳng tạo ra ranh giới của đa giác[2]. Trong một đa diện nói chung một cạnh là một đoạn thẳng là phần chung của hai mặt đa diện cắt nhau.[3] Một đoạn thẳng nối hai đỉnh và đi qua bên trong hoặc bên ngoài đa giác/đa diện không phải là cạnh mà được gọi là một đường chéo.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ziegler, Günter M. (1995), Lectures on Polytopes, Graduate Texts in Mathematics 152, Springer, Definition 2.1, p. 51 .
  2. ^ Weisstein, Eric W. "Polygon Edge."
  3. ^ Weisstein, Eric W. "Polytope Edge."

Liên kết ngoàiSửa đổi