Cầu Giấy (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cầu Giấy là một cây cầu bắc qua sông Tô LịchHà Nội. Tên của cây cầu này đã được đặt cho: