Cầu lông tại Đại hội Thể thao châu Á 1990

Huy chương giành được sửa

Đơn nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Trung Quốc     Indonesia     Malaysia
Zhao Jianhua Yang Yang Alan Budikusuma Rashid Sidek

Đôi nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Hàn Quốc     Indonesia     Malaysia
Li Yongbo
Tian Bingyi
Park Joo-bong
Kim Moon-soo
Eddy Hartono
Rudy Gunawan
Razif Sidek
Jalani Sidek

Đội nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Malaysia     Indonesia     Hàn Quốc

Đơn nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Hàn Quốc     Trung Quốc     Indonesia
Tang Jiuhong Lee Young-suk Huang Hua Susi Susanti

Đôi nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Hàn Quốc     Trung Quốc     Indonesia
Guan Weizhen
Nong Qunhua
Gil Young-Ah
Chung Soo-young
Lai Caiqin
Yao Fen
Verawaty Fajrin
Lili Tampi

Đội nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Indonesia     Nhật Bản     Hàn Quốc

Trộn đôi

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Hàn Quốc     Indonesia     Trung Quốc     Indonesia
Park Joo-Bong
Chung Myung-hee
Eddy Hartono
Verawaty Fajrin
Zheng Yumin
Shi Fangjing
Rudy Gunawan
Rosiana Tendean

Bảng huy chương sửa

1   Trung Quốc 6 1 3 10
2   Hàn Quốc 1 3 2 6
3   Indonesia 0 2 6 8
4   Malaysia 0 1 2 3
5   Nhật Bản 0 0 1 1

Tham khảo sửa