Cẩm Châu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cẩm Châu)

Cẩm Châu có thể là một trong số các địa danh sau đây:

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa