Cồn cát

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, cồn cát có thể chỉ:

  • Cồn (biển): loại đảo nhỏ và thấp, cấu tạo chủ yếu từ cát và hình thành trên bề mặt của một rạn san hô
  • Đụn cát: đồi cát được hình thành do gió thổi cát qua