Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ

Tổ chức tình báo thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ

Cộng đồng tình báo Mỹ là một tổ chức tình báo của chính phủ Hoa Kỳ. Tổ chức này có khoảng 100.000 nhân viên, với chi phí hàng năm khoảng 40 tỉ USD. Văn phòng tình báo quốc gia phụ trách việc kiểm soát và điều phối hoạt động của các cơ quan tình báo. Hiện có 16 cơ quan tình báo thuộc tổ chức này.

Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ
United States Intelligence Community
Seal of the United States Intelligence Community
Tổng quan Cơ quan
Thành lậpDecember 4, 1981
Lãnh đạo chịu trách nhiệm

Thành viên sửa

 • CIA (Central Intelligence Agency) - Cục Tình báo Trung ương: Thành lập vào năm 1947 với tiền thân là OSS. Nhiệm vụ chính của cơ quan này sau Chiến tranh Lạnh là hoạt động tình báo kinh tế tại mọi quốc gia trên thế giới. Ngân sách hàng năm của CIA là khoảng 3,1 tỉ USD.
 • Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ:
  • NSA (National Security Agency) - Cơ quan An ninh Quốc gia: Thành lập năm 1952, trụ sở hiện nay tại Fort George G. Meade (thuộc tiểu bang Maryland). Nhiệm vụ chính là phát hiện những nguy cơ phá hoại nhằm vào lợi ích của Mỹ. Ngân sách hàng năm của NSA là khoảng 3,6 tỉ USD
  • NRO (National Reconnaissance Office) - Cơ quan Trinh sát Quốc gia: Thành lập năm 1960, trụ sở hiện nay tại Chantilly, Virginia. Nhiệm vụ chính là cung cấp các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho chính quyền và các cơ quan tình báo khác khi có yêu cầu
  • DIA (Defense Intelligence Agency) - Cục quân báo: Thành lập năm 1961, trụ sở hiện nay tại Lầu Năm Góc. Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin tình báo quân sự ở nước ngoài
  • Cơ quan Tình báo Hải quân,
  • Cơ quan Tình báo Không quân,
  • Cơ quan Tình báo Lục quân,
  • Cơ quan Tình báo Thủy quân lục chiến,
  • Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia
 • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:
  • Chi nhánh an ninh quốc gia(NSB) thuộc FBI (Federal Bureau of Investigation) - Cục Điều tra Liên bang
  • DEA (Drug Enforcement Administration) - Lực lượng chống ma túy: Thành lập từ năm 1973, có trụ sở tại Arlington, Virginia. Nhiệm vụ chính là chống lại các mạng lưới buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Ngân sách hàng năm dành cho DEA vào khoảng 2 tỉ USD
 • Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ:
  • Phòng tình báo và phân tích
  • Cơ quan Tình báo Tuần duyên
 • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:
  • INR (Bureau of Intelligence and Research) - Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu: Thành lập vào năm 1946, Nhiệm vụ chính là phân tích các báo cáo của các đại sứ Mỹ từ nước ngoài gửi về
 • Bộ Ngân khố Hoa Kỳ:
  • Phòng Hỗ trợ công tác tình báo
 • Bộ Năng lượng Hoa Kỳ:
  • Phòng Thông tin tình báo bảo mật về an ninh thế giới và bộ quốc phòng an ninh quốc gia

Tham khảo sửa