Cộng hòa Xô viết Biển Đen

Cộng hòa Xô viết Biển Đen là một phần của nước Nga Xô viết. Lãnh thổ bao gồm vùng Phủ Biển Đen của Đế quốc Nga. Nó đã được sáp nhập vào Cộng hòa Xô viết Kuban-Biển Đen.

Cộng hòa Xô viết Biển Đen
1918–1918
Quốc kỳ Cộng hòa Xô viết Biển Đen
Quốc kỳ
Tổng quan
Thủ đôNovorossiysk
Chính trị
Chính phủNhà nước Xô viết
Lịch sử
Thời kỳNội chiến Nga
• Hợp nhất
30 tháng 5 năm 1918
• Thành lập
tháng 3 năm 1918 1918
• Nhà nước Xô viết ở Đông Âu
tháng 5 năm 1918 1918
Tiền thân
Kế tục
Đế quốc Nga
Cộng hòa Xô viết Kuban-Biển Đen

Tham khảoSửa đổi