Cộng hoà Zamboanga là một quốc gia cộng hòa có chủ quyền tồn tại trong thời gian ngắn, do Đại tướng Vicente Alvarez với Lực lượng Cách mạng Zamboangueño thành lập sau khi chính phủ Tây Ban Nha ở Zamboanga chính thức đầu hàng và biến thành kết thúc Real Fuerza de Nuestra Señora La Virgen del Pilar de Zaragoza to Gen. Vicente Álvarez vào 28 tháng 5 năm 1899, Gen. Vicente Álvarez tuyên bố độc lập và trở thành tổng thống đầu tiên và cuối cùng được bầu của nước cộng hòa.[1]

Cộng hoà Zamboanga
Tên bản ngữ
1899–1903
Vị thếDanh sách các quốc gia lịch sử không được công nhận
Lâm thời(1899)
Lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ (1899-1903)
Thủ đôZamboanga
Chính trị
Chính phủCộng hoà
Lập phápPhòng đại biểu
Lịch sử
Thời kỳPhilippine–American War
• Thành lập
Tháng Năm 1899
• Giải thể
Tháng Ba 1903
Tiền thân
Kế tục
Đông Ấn Tây Ban Nha
United States Military Government of the Philippine Islands
Hiện nay là một phần của Philippines
Thành phố Zamboanga (kiểm soát thực tế trước đó)
Mindanao, Sulu, và Basilan (lãnh thổ)


Lịch sử

sửa

Thành lập

sửa

Di sản

sửa
 

Cộng hòa Zamboanga trong nhiệm kỳ của Tổng thống Álvarez đã tuyên bố quyền lãnh thổ đối với các đảo Mindanao, Basilan và Sulu, bao gồm tất cả miền nam Philippines trong cuộc chiến chống lại người Tây Ban Nha, người Mỹ và người bản địa của các đảo đó. Tuy nhiên, chủ quyền thực tế của Cộng hòa chỉ mở rộng đến các ranh giới hiện tại của Thành phố Zamboanga.

Xem thêm

sửa

Thành phố Zamboanga

Ghi chú

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Malcampo, Hermenegildo (2006). Historia de Zamboanga.

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Cách mạng Philippines