Cụm tác chiến Biển Đen

Cụm tác chiến Biển Đen (tiếng Nga: Черноморская группа войск) là một đơn vị tác chiến chiến lược tạm thời của Hồng quân Liên Xô, thuộc Phương diện quân Zakavkaz trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Cụm tác chiến Biển Đen
Hoạt động3 tháng 9 năm 1942 - 15 tháng 3 năm 1943
Quốc gia Liên Xô
Phục vụHồng quân Liên Xô
Chức năngTổ chức tác chiến chiến lược
Quy môPhương diện quân

Thành lập sửa

Cụm được thành lập vào ngày 3 tháng 9 năm 1942 bằng cách chuyển đổi Phương diện quân Bắc Kavkaz thành Cụm tác chiến Biển Đen thuộc Phương diện quân Zakavkaz.

Các trận chiến sửa

Lãnh đạo sửa

Chỉ huy trưởng sửa

Tham mưu trưởng sửa

Ủy viên Hội đồng quân sự sửa

  • Chính ủy cấp sư đoàn, và từ ngày 6 tháng 12 năm 1942, Thiếu tướng S.E. Kolonin (tháng 11 năm 1942 - tháng 3 năm 1943)

Biên chế sửa

  • Tập đoàn quân 18
  • Tập đoàn quân 46
  • Tập đoàn quân 47
  • Tập đoàn quân 56
  • Tập đoàn quân Không quân 5

Chuyển đổi sửa

Ngày 5 tháng 2 năm 1943, Cụm tác chiến Biển Đen được chuyển từ Phương diện quân Zakavkaz sang Phương diện quân Bắc Kavkaz. Vào ngày 15 tháng 3, cơ quan chỉ huy của Cụm tác chiến Biển Đen được giải thể, các đơn vị trực thuộc được chuyển thuộc trực tiếp Phương diện quân Bắc Kavkaz.

Chú thích sửa

Văn học sửa

  • Коллектив авторов. Боевой состав Советской Армии. Часть II. (Январь - декабрь 1942 г.) / Грылев А.Н.. - Военно-Научное управление Генерального Штаба. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1966. - 266 с.
  • Коллектив авторов. Боевой состав Советской Армии. Часть III. (Январь - декабрь 1943 г.) / Г.Т. Завизион. - Военно-Научное управление Генерального Штаба. - М.: Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1972. - 336 с.
  • Анохин В.А. Быков М.Ю. Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. - Научно-популярное. - Москва: Яуза-пресс, 2014. - С. 217. - 944 с. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9955-0707-9.
  • Феоктистов С. И. В небе Туапсе. - Туапсе, 1995.

Tham khảo sửa