Các quận của Paris hiện nay

Cửa ô Paris là các lối vào thành phố Paris nằm trên con đường vành đai bao quanh thành phố. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Paris được mở rộng nhiều lần nên hiện nay còn cả dấu vết các cửa ô nằm bên trong thành phố.

Với cách phân chia quận của Paris hiện nay, chỉ có các quận 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mới có cửa ô.

Các cửa ô Paris hiện naySửa đổi

Đông BắcSửa đổi

Quận 18Sửa đổi

Quận 19Sửa đổi

ĐôngSửa đổi

Quận 20Sửa đổi

Quận 12Sửa đổi

Nam (tả ngạn)Sửa đổi

Quận 13Sửa đổi

Quận 14Sửa đổi

Quận 15Sửa đổi

TâySửa đổi

Quận 16Sửa đổi

Tây BắcSửa đổi

Quận 17Sửa đổi

Quận 18Sửa đổi

Các cửa ô Paris cũSửa đổi

Sau việc xây dựng bức tường Fermiers généraux năm 1785, các cửa ô Paris được mang tên "barrière" (ba-ri-e hay hàng rào) cho tới năm 1860: barrière de la Villette, barrière du Trône, barrière d'Italie...

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi