Quận 17 của Paris (còn có tên là quận Batignolles-Monceau, nhưng tên gọi này ít được dùng trong đời sống thường nhật) là một quận nằm bên hữu ngạn sông Seine. Quận này có diện tích 5.669 km² và dân số là 160.300 người (ước tính ngày tháng 1 năm 2005).

Quận 17, Paris
Khung cảnh phía nam Quận 17 và các vùng ngoại ô tại phía sau hình
Vị trí
Bản đồ Paris
Bản đồ Paris
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
Paris và các vùng ngoại ô
Hành chính
Vùng Île-de-France
Tỉnh Paris
Quận trưởng Brigitte Kuster
Thống kê
Diện tích 5.67 km²
Dân số
(Tháng 1, 2005 estimate)
(Tháng 3, 1999 census)

160.300
160.860
 -Mật độ (2005) 28.277/km²
Quốc kỳ Pháp
Quốc kỳ Pháp


Tham khảo sửa