Quận 10 của Paris (còn có tên là quận Enclos-St-Laurent, nhưng tên gọi này ít được dùng trong đời sống thường nhật) nằm ở hữu ngạn sông Seine. Nó được bao quanh bởi các quận 2, 3, 11, 19, 189. Con kênh Saint-Martin chảy ngầm qua Quận 10 trước khi nhập vào sông Seine.

Quận 10th, Paris
Vị trí
Bản đồ Paris
Bản đồ Paris
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
Paris và các vùng ngoại ô
Hành chính
Vùng Île-de-France
Tỉnh Paris
Quận trưởng Rémi Féraud
Thống kê
Diện tích 2.89 km²
Dân số
(Tháng 1, 2005 ước lượng)
(Tháng 3, 1999 thống kê)

89.600
89.612
 -Mật độ (2005) 30.982/km²
Quốc kỳ Pháp
Quốc kỳ Pháp

Quận 10 không có nhiều công trình nổi tiếng, nhưng lại có hai trong 6 nhà ga lớn của Paris: Gare du Nord và Gare de l'Est.

Năm 1999, dân số của quận là 89.612 người với diện tích 289 ha, tức 31.008 người/km².

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa