Cửa khẩu Hoành Mô

Cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Cửa khẩu Hoành Mô trên bản đồ Việt Nam
Cửa khẩu Hoành Mô
Cửa khẩu Hoành Mô
Cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam)

Cửa khẩu Hoành Môcửa khẩu tại vùng đất thôn Đồng MôHoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam [1][2][3].

Cửa khẩu Hoành Mô là điểm cuối quốc lộ 18C, nối tiếp qua đường tràn tại bãi Đồng Mô trên sông Đồng Mô, thông thương sang cửa khẩu Động Trung (Dong Zhong) ở thành phố cảng Phòng Thành tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc [2].

Sông Đồng Mô sửa

Sông Đồng Mô là phụ lưu hợp thành của sông Tiên Yên. Sông chỉ là một đoạn dài 7 km, tên bên phía Trung Quốc là Dong Mo He (Đồng Mô hà), là biên giới tự nhiên ở huyện Bình Liêu với Trung Quốc [2]. Tại đây đặt Cột mốc 1317 là mốc đôi cùng số, một bên bờ sông phía Việt Nam, một bên bờ sông phía Trung Quốc [4][5].

Bãi Đồng Mô từng là điểm tranh cãi phức tạp trong xác lập biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hoạt động sửa

Cửa khẩu Hoành Mô được lập năm 1991. Cửa khẩu này là thành tố chính lập ra khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn theo Quyết định số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ [6][7].

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a b c Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- 59D & 60C. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  3. ^ Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thuvien Phapluat Online, 01/2015. Truy cập 01/02/2017.
  4. ^ Cột mốc 1317 (2) và cửa khẩu Hoành Mô Lưu trữ 2017-02-02 tại Wayback Machine. Binhlieu, 2016. Truy cập 01/02/2017.
  5. ^ Thông tư 35/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư... lập bản đồ tỉnh Quảng Ninh. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 15/08/2019.
  6. ^ Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn Lưu trữ 2017-01-03 tại Wayback Machine. Thư viện báo Quảng Ninh, 2011. Truy cập 02/01/2017.
  7. ^ Cửa khẩu Hoành Mô: Đòn bẩy hội nhập kinh tế vùng cao biên giới. Phapluat Online, 17/9/2015. Truy cập 02/01/2017.

Liên kết ngoài sửa