CA

trang định hướng Wikimedia

CA có thể là:

Khoa học và y học
Công nghệ
  • CA, Inc., tên cũ của công ty Computer Associates.
Địa lý