CQ

trang định hướng Wikimedia

CQ có thể là:

  • từ viết tắt của chính quyền
  • từ viết tắt của cơ quan
  • từ Latinh viết tắt của casu quo - nghĩa là "trong trường hợp này".
  • CQ còn là mã IATA của Constellation Airlines, một hãng hàng không Bỉ đã ngưng hoạt động.
  • từ viết tắt của Certificate of Quality: chứng nhận chất lượng sản phẩm
  • từ viết tắt của chỉ số sáng tạo CQ (Creative Quotient)