Caba là một đô thị hạng 4 ở tỉnh La Union, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 22.039 người trong.

Đô thị Caba
Vị trí
Bản đồ La Union với vị trí của Caba.
Bản đồ La Union với vị trí của Caba.
Bản đồ La Union với vị trí của Caba.
Chính quyền
Vùng Vùng Ilocos (Vùng I)
Tỉnh La Union
Huyện Đơn vị thứ nhì
Các Barangay 17
Cấp: hạng 4
Thị trưởng Adoracion B. Runes
Trang mạng chính thức www.caba.gov.ph
Số liệu thống kê
Diện tích 46 km²
Dân số

     Tổng


20.927

Các đơn vị hành chính sửa

Caba được chia ra 17 barangay.

 • Bautista
 • Gana
 • Juan Cartas
 • Las-ud
 • Liquicia
 • Poblacion Norte
 • Poblacion Sur
 • San Carlos
 • San Cornelio
 • San Fermin
 • San Gregorio
 • San Jose
 • Santiago Norte
 • Santiago Sur
 • Sobredillo
 • Urayong
 • Wenceslao

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:La Union