Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad

quốc ca của Guinea Xích Đạo

Bài hát "Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad" (Tiếng Việt: Cùng tiến bước trên con đường hạnh phúc bao la) là quốc ca của nước Cộng hòa Guinea Xích Đạo.

Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad
Tiếng Việt: Cùng tiến bước trên con đường hạnh phúc bao la

Quốc ca của  Guinea Xích Đạo
LờiAtanasio Ndongo Miyone
NhạcRamiro Sánchez López
Được chấp nhận1968
Mẫu âm thanh
Bản không lời của Quân nhạc Hải quân Hoa Kỳ

Lịch sử

sửa

Bài hát được viết bởi nhạc sĩ kiêm nhà văn Atanasio Ndongo Miyone. Lời bài hát tác giả lấy cảm hứng từ sự chấm dứt của quá trình thuộc địa hóa Guinea Xích Đạo, với nội dung đề cao tự do và hạnh phúc. Phần nhạc được sáng tác bởi Ramiro Sanchez López, một cựu trung úy người Tây Ban Nha và là phó giám đốc âm nhạc tại trụ sở quân đội ở Madrid. Ông đã nhận được giải thưởng 25.000 pesetas tiền công cho phần nhạc.[1](tr247)

Bài hát này được trình diễn lần đầu vào ngày 12/10/1968, khi Guinea Xích Đạo dành được độc lập từ Tây Ban Nha, và được chọn làm quốc ca trong cùng năm.[2](tr247)[3]

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2021, Tổng Giám đốc Thể thao của Guinea Xích Đạo, Rodolfo Bodipo Diaz, tuyên bố rằng giờ đây việc phát quốc ca trước tất cả các sự kiện thể thao là bắt buộc. Quyết định được đưa ra nhằm "động viên, phát huy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước từ cơ sở", ám chỉ các thanh niên.[4]

Lời bài hát

sửa

Tiếng Tây Ban Nha

sửa

I

Caminemos pisando las sendas

De nuestra inmensa felicidad.

En fraternidad, sin separación,

¡Cantemos Libertad!


II

Tras dos siglos de estar sometidos

Por la dominación colonial,

En fraterna unión, sin discriminar,

¡Cantemos Libertad!


Coro I:

¡Gritemos viva, libre Guinea,

Y defendamos nuestra Libertad.

Cantemos siempre, libre Guinea,

Y conservemos siempre la unidad.


Coro II:

¡Gritemos viva, libre Guinea,

Y defendamos nuestra Libertad.

Cantemos siempre, libre Guinea,

𝄆 Y conservemos, y conservemos

La independencia nacional. 𝄇

Tiếng Bồ Đào Nha

sửa

I

Caminhemos trilhando as estradas

Da nossa imensa felicidade,

Em fraternidade, sem separação,

Cantemos Liberdade!


II

Após dois séculos sendo submetidos

À dominação colonial,

Em fraterna união, sem discriminação,

Cantemos Liberdade!


Refrão I:

Gritemos viva, livre Guiné,

E defendamos nossa Liberdade

Cantemos sempre, livre Guiné,

E conservemos sempre a unidade.


Refrão II:

Gritemos viva, livre Guiné,

E defendamos nossa Liberdade

Cantemos sempre, livre Guiné,

𝄆 E conservemos, e conservemos,

A independência nacional. 𝄇

Lời tiếng Pháp

sửa

I

Marchons en parcourant les chemins

De notre immense bonheur,

Dans la fraternité, sans séparation,

Chantons la Liberté!


II

Après deux siècles d'être soumis

Par la domination coloniale,

Dans l'union fraternelle, sans discrimination,

Chantons la Liberté!


Refrain I :

Crions vive, la Guinée libre,

Et défendons notre Liberté

Chantons toujours, la Guinée libre,

Et conservons toujours l'unité.


Refrain II :

Crions vive, la Guinée libre,

Et défendons notre Liberté

Chantons toujours, la Guinée libre,

𝄆 Et conservons, et conservons,

L'indépendance nationale. 𝄇

Dịch sang tiếng Việt

sửa

Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước

Trên con đường hạnh phúc bao la.

Trong tình nghĩa anh em, không có sự chia rẽ,

Hãy ngân vang khúc ca tự do!

Chúng ta đã bị áp bức, bóc lột hai thế kỷ

Bởi sự thống trị của bè lũ thực dân

Trong tình đoàn kết anh em, không có sự phân biệt đối xử,

Hãy ngân vang khúc ca tự do!

Điệp khúc I:

sửa

Hãy cùng thét lên, Guinea tự do muôn năm,

Và hãy bảo vệ nền tự do này.

Hãy cùng hát mãi, Guinea tự do rồi,

Và hãy giữ gìn nền thống nhất này.

Điệp khúc II:

sửa

Hãy cùng thét lên, Guinea tự do muôn năm,

Và hãy bảo vệ nền tự do này.

Hãy cùng hát mãi, Guinea tự do rồi,

𝄆 Và hãy giữ gìn, và hãy giữ gìn

Nền độc lập của đất nước này 𝄆

Tham khảo

sửa
  1. ^ Cusack, Igor (2005). “African National Anthems: 'Beat the Drums, the Red Lion Has Roared'”. Journal of African Cultural Studies. 17 (2): 235–51. doi:10.1080/13696850500448337. JSTOR 4141312. S2CID 163149597.
  2. ^ Cusack, Igor (2005). “African National Anthems: 'Beat the Drums, the Red Lion Has Roared'”. Journal of African Cultural Studies. 17 (2): 235–51. doi:10.1080/13696850500448337. JSTOR 4141312. S2CID 163149597.
  3. ^ “El Proceso Político” (PDF). Casa África. tr. 125 (126 in file). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 18 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2022.
  4. ^ “La entonación del Himno Nacional, nueva norma en los eventos deportivos de Guinea Ecuatorial | | | Revista Real Equatorial Guinea”. realequatorialguinea.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). 18 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2022.