Cannole là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecce trong vùng Apulia. Cannole có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Cannole giáp với các đô thị:

Tham khảoSửa đổi