Mở trình đơn chính

Casablanca (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Casa Blanca,trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Nhà Trắng", thường được viết liền thành một từ "Casablanca", có thể chỉ đến: