Caudofoveata là một lớp nhỏ trong ngành Thân mềm, còn được gọi là Chaetodermomorpha. Chúng thường được gộp chung với Solenogastres và gọi là Aplacophora. Tuy nhiên, một nhóm như vậy là không phải đơn ngành, phân tích phân tử cho thấy Caudofoveata là một nhóm chị em của lớp Chân đầu.[1]

Caudofoveata
Falcidens.png
Một cá thể Falcidens sp.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Aplacophora
Phân lớp (subclass)Aplacophora

Phân loạiSửa đổi

Có 15 chi, với khoảng 150 loài được biết đến.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Giribet G.; Okusu A.; Lindgren A. R.; Huff S. W.; Schrödl M.; Nishiguchi M. K., (2006). Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: monoplacophorans are related to chitons (Toàn văn tự do). PNAS 103 (20): 7723–7728. Bibcode:2006PNAS..103.7723G. doi:10.1073/pnas.0602578103. PMC 1472512. PMID 16675549

Liên kết ngoàiSửa đổi