Châu Âu lục địa hay châu Âu đại lục là phần lục địa châu Âu. Các định nghĩa chung nhất của lục địa châu Âu[1] không bao gồm các quần đảo của Hy Lạp, Malta, Sicily, Sardinia, Corsica, quần đảo Balearic, Iceland, Ireland, và Anh Quốc và các lãnh thổ phụ thuộc. Hầu hết các định nghĩa mở rộng ranh giới của lục địa giới tiêu chuẩn của nó: các dãy núi Ural, sông Ural, Biển Caspi, và dãy Caucasus.

Châu Âu lục địa (xanh lục)

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Merriam Webster dictionary definition”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2015.