Châu thổ sông Mississippi

Ảnh vệ tinh chụp cửa biển sông Mississippi (phải) và chi lưu sông Atchafalaya (trái) tuôn phù sa ra biển

Châu thổ sông Mississippi là một vùng rộng 3 triệu mẫu vuông (12.000 km2) kéo dài từ vịnh Vermilion ở miền tây, đến quần đảo Chandeleur trong vịnh México gần bờ biển đông nam Louisiana.[1] Đây là một phần của đồng bằng duyên hải Louisana, một trong những vùng đất ngập nước rộng nhất Hoa Kỳ.[2] Châu thổ sông Mississippi là châu thổ rộng thứ 7 trên thế giới và là một vùng địa lý quan trọng của nước Mỹ.[1] Đây là vùng trũng rút nước lớn nhất đất nước, đổ 470.000 foot vuông nước mỗi giây vào vịnh México.[3][4][5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Couvillion, B.R.; Barras, J.A.; Steyer, G.D.; Sleavin, William; Fischer, Michelle; Beck, Holly; Trahan, Nadine; Griffin, Brad; and Heckman, David, 2011, Land area change in coastal Louisiana from 1932 to 2010: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Map 3164, scale 1:265,000, 12 p. pamphlet.
  2. ^ Louisiana's Coastal Area. "Ecosystem Restoration." LCA – Louisiana Coastal Area. “LCA - Louisiana Coastal Area”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2014. 
  3. ^ CWPPRA: Coastal Wetlands Planning, Protection, and Restoration Act. "The Mississippi River Delta Basin." “The Mississippi River Delta Basin”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2014. 
  4. ^ Kulp, Mark; Penland, Shea; Williams, S. Jeffress; Jenkins, Chris; Flocks, Jim; and Kindinger, Jack. Spring 2005. Geologic Framework, Evolution, and Sediment Resources for Restoration of the Louisiana Coastal Zone. Journal of Coastal Research SI(44), 56-71. West Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208
  5. ^ “Definition of DELTA”. www.merriam-webster.com. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2015.