Châu thổ sông Mississippi

Châu thổ sông Mississippi là một vùng rộng 3 triệu mẫu vuông (12.000 km²) kéo dài từ vịnh Vermilion ở miền tây, đến quần đảo Chandeleur trong vịnh México gần bờ biển đông nam Louisiana.[1] Đây là một phần của đồng bằng duyên hải Louisana, một trong những vùng đất ngập nước rộng nhất Hoa Kỳ.[2] Châu thổ sông Mississippi là châu thổ rộng thứ 7 trên thế giới và là một vùng địa lý quan trọng của nước Mỹ.[1] Đây là vùng trũng rút nước lớn nhất đất nước, đổ 470.000 foot vuông nước mỗi giây vào vịnh México.[3][4][5]

Ảnh vệ tinh chụp cửa biển sông Mississippi (phải) và chi lưu sông Atchafalaya (trái) tuôn phù sa ra biển

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b Couvillion, B.R.; Barras, J.A.; Steyer, G.D.; Sleavin, William; Fischer, Michelle; Beck, Holly; Trahan, Nadine; Griffin, Brad; and Heckman, David, 2011, Land area change in coastal Louisiana from 1932 to 2010: Hoa Kỳ Geological Survey Scientific Investigations Map 3164, scale 1:265,000, 12 p. pamphlet.
  2. ^ Louisiana's Coastal Area. "Ecosystem Restoration." LCA – Louisiana Coastal Area. “LCA - Louisiana Coastal Area”. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2014.
  3. ^ CWPPRA: Coastal Wetlands Planning, Protection, and Restoration Act. "The Mississippi River Delta Basin." “The Mississippi River Delta Basin”. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2014.
  4. ^ Kulp, Mark; Penland, Shea; Williams, S. Jeffress; Jenkins, Chris; Flocks, Jim; and Kindinger, Jack. Spring 2005. Geologic Framework, Evolution, and Sediment Resources for Restoration of the Louisiana Coastal Zone. Journal of Coastal Research SI(44), 56-71. West Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208
  5. ^ “Definition of DELTA”. www.merriam-webster.com. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 1 năm 2015.