Mẫu Anh

đơn vị đo diện tích
Bài này nói về đơn vị đo diện tích mẫu của Anh. Xem các nghĩa khác của mẫu tại mẫu.

Một mẫu Anh tức acre hay đôi khi gọi tắt là mẫu (một số người gọi là mẫu vuông) là một đơn vị đo diện tích trong hệ đo lường Anhhệ đo lường Mỹ. Acre thường được dùng để đo diện tích đất đai tại các nước Anh, Mỹ, Canada.

Theo The Units of Measurement Regulations 1995, đơn vị đo này được định nghĩa là 4.046,8564224 = 0.40468564224 hectar

Theo NIST Handbook 44 Lưu trữ 2004-12-04 tại Wayback Machine, đơn vị này bằng 43.560 foot vuông.

Tuy nhiên có hai định nghĩa của foot.

  • Theo foot quốc tế (0.3048 m), mẫu quốc tế bằng 4.046,8564224 m².
  • Theo foot điều tra (1200/3937 m), mẫu điều tra bằng 4.046,872614 m².

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa