Chùa Kim Sơn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chùa Kim Sơn)

Chùa Kim Sơn là tên của nhiều ngôi chùa nổi tiếng tại Việt Nam, tiêu biểu là: