Chùa Long Sơn

trang định hướng Wikimedia

Chùa Long Sơn hay Long Sơn tự có thể là các ngôi chùa sau:

Việt Nam sửa

Hồng Kông sửa

Đài Loan sửa

Singapore sửa

Malaysia sửa

Thái Lan sửa