Chùa Một Cột (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chùa Một Cột có thể là tên gọi của các chùa Việt Nam sau: