Chùa Thiếu Lâm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chùa Thiếu Lâm chủ yếu chỉ:

Ngoài ra còn là tên của các ngôi chùa sau tại Phúc Kiến:

Và còn một ngôi chùa Thiếu Lâm tại Hà Bắc:

Và Tại Tứ Xuyên:

Ngoài ra đây cũng là tên của bộ phim: