Chùa Trăm Gian (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chùa Trăm Gian)

Chùa Trăm Gian là cách gọi dân dã của một số ngôi chùa ở miền bắc Việt Nam. Nó có thể là:

và có thể còn ở các địa phương khác nữa.