Chỉ huy Hạm đội bậc 2

Chỉ huy Hạm đội bậc 2 (tiếng Nga: Флагман флота 2-го ранга) là cấp bậc quân sự cao cấp của Lực lượng Hải quân Hồng quân công nông Liên Xô[1], được thành lập theo Nghị định của Ban Chấp hành Trung ương Liên Xô và Hội đồng Dân ủy Liên Xô ngày 22 tháng 9 năm 1935 [2], được phê duyệt theo Nghị quyết số 2591 của Hội đồng Dân ủy Liên Xô cho Lực lượng Hải quân của Hồng quân Liên Xô ngày 22 tháng 9 năm 1935 và được công bố theo lệnh số 144 của Dân ủy Quốc phòng ngày 26 tháng 9 năm 1935. Cấp bậc này đã bị hủy bỏ vào ngày 7 tháng 5 năm 1940 do việc thành lập hệ thống quân hàm mới được phê chuẩn bởi Nghị định của Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô "Về việc thành lập hệ thống quân hàm của sĩ quan chỉ huy cao nhất của Hải quân."

Cấp hiệu tay áo của Chỉ huy Hạm đội bậc 2

Cấp bậc này là cấp bậc cao cấp trong Hải quân Liên Xô, chỉ sau cấp bậc Chỉ huy Hạm đội bậc 1, xếp trên cấp bậc Hạm trưởng bậc 1; tương đương với cấp bậc của Tư lệnh Tập đoàn quân bậc 2, Chính ủy Tập đoàn quân bậc 2, Công tố Tập đoàn quân.

Danh sách[3]Sửa đổi

20/11/1935
22/2/1938
4/3/1939

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ с 1938 года, Морские Силы РККА СССР стали именоваться ВМФ СССР, после Постановления ЦИК и СНК СССР № 120/2204 от 30.12.1937 года: «Об образовании народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР»(объявлено приказом Народного Комиссара обороны № 5 от 8.01.1938 года).
    К концу 1939 года окончательно утвердилось наименование — Военно-Морской Флот Союза ССР (ВМФ СССР). Например: Приказ НК ВМФ № 431 от 22.10.1939 г., утвердил положение о награждении значком «Отличник Военно-Морского Флота Союза ССР», и значок с момента учреждения изготавливался с надписью «Отличник ВМФ».
  2. ^ «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА»
  3. ^ Более подробные данные о присвоении званий содержит «Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)»

Liên kết ngoàiSửa đổi