Một phần của loạt bài về chính trị
Chính trị đảng phái
Phổ chính trị
Chính trị tả–hữu
Cánh tả • Cánh hữu
Trung dung
Tuyên ngôn đảng
Hệ thống đảng phái
Một đảng ưu thế
Không đảng
Đơn đảng
Lưỡng đảng
Đa đảng
Danh sách
Tư tưởng chính trị
Đảng phái theo tư tưởng
Đảng phái theo quốc gia
xem-sửa

Chủ nghĩa cực đoan theo nghĩa đen là trạng thái hay tính chất trở nên cực đoan hoặc sự ủng hộ công khai các kế hoạch hay cái nhìn cực đoan.[1]

Ngày nay, thuật ngữ này được dùng chủ yếu ở ngữ cảnh chính trị hay tôn giáo, đề cập đến một hệ tư tưởng (bởi người phát ngôn hay một số đồng thuận xã hội chia sẻ ngụ ý) có khác biệt rất lớn với các thái độ chính thống (được chấp nhận) xã hội.[2] Tuy nhiên, chủ nghĩa cực đoan cũng có ý nghĩa trong ngữ cảnh kinh tế.

Chủ nghĩa cực đoan thường tương phản với chủ nghĩa trung dung. Chẳng hạn, trong các thảo luận đương đại ở thế giới Hồi giáo phương Tây hoặc các khía cạnh chính trị Hồi giáo, sự khác biệt giữa người Hồi giáo cực đoan (ngụ ý "cái xấu") và người Hồi giáo ôn hòa (ngụ ý "cái tốt") thường được nhấn mạnh.[3]

Các chương trình nghị sự chính trị được coi là cực đoan thường bao gồm chính trị cực tả hay chính trị cực hữu, cũng như chủ nghĩa chính trị cấp tiến, phản động, chủ nghĩa cơ yếu, và chủ nghĩa cuồng tín.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi