Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người đứng đầu Hội đồng Trị sự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt pháp lý Nhà nước trong mối quan hệ của Giáo hội ở trong nước và ở nước ngoài.[1]

Chủ Tịch
Hội Đồng Trị Sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Huy hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Cờ Phật giáo
Đương nhiệm
Trưởng lão HT Thích Thiện Nhơn

từ tháng 11 năm 2017
Chức vụChủ tịch Hội đồng Trị sự
Bổ nhiệm bởiĐại hội Phật giáo Toàn quốc
Nhiệm kỳsuy tôn trọn đời
Tuân theoHiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Người đầu tiên nhậm chứcHòa thượng Thích Trí Thủ
Thành lậpTháng 11/1981

Khi Chủ tịch Hội đồng Trị sự có duyên sự đặc biệt phải vắng mặt, sẽ ủy quyền bằng văn bản cho một trong hai Phó Chủ tịch Thường trực để điều hành Hội nghị, Đại hội và các công việc của Giáo hội.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Trị sự ủy quyền, giữ quyền phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Nếu Chủ tịch Hội đồng Trị sự khuyết vị khi chưa hết nhiệm kỳ, thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, để suy cử một trong hai Phó Chủ tịch Thường trực đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, để điều hành công tác Phật sự và tiến hành thủ tục suy cử chính thức tại Hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội gần nhất.

Một vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự sẽ có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội Phật giáo Toàn quốc.

Danh sách sửa

Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có ba vị Chủ tịch Hội Đồng Trị sự:[2][3]

STT Chân dung Thọ đại giới Pháp phái Sơn môn Tại vị Trụ xứ Các chức vụ khác
1
 
Đức Đệ Nhất Chủ Tịch

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Thủ

1909 - 1984
1929 Lâm Tế

Liễu Quán

Tổ đình Báo

Quốc Huế

1981 - 1984
 • Tổ đình Ba La Mật
 • Chùa Báo Quốc (Huế)
 • Tu viện Quảng Hương Già lam (TP. HCM)
Chức vụ sáng lập
2 Tập tin:Hòa thượng Thích Trí Tịnh.png
Đức Đệ Nhị Chủ tịch

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh

1917 - 2014
1945 (28 tuổi) Lâm Tế 1984 - 2014 Chùa Vạn Đức (TP.HCM)
 • Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương (1981 - 1984)
 • Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh (1982 - 1987)
 • Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN (1992 - 2014)
3
Đức Đệ Tam Chủ Tịch

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn

1950 - nay
1969 2014 - 2015 (Quyền Chủ tịch)

2015 - nay[4]

Chùa Minh Đạo (TP.HCM) Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự (2007 - 2014)

Vai trò sửa

 • Triệu tập Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Triệu tập Hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.
 • Triệu tập Hội nghị bất thường do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị hoặc 2/3 tổng số thành viên Hội đồng Trị sự đề nghị. Thành phần Hội nghị bất thường, thể theo thành phần Hội nghị thường niên Trung ương quy định ở điều 46 Hiến chương.

Phó Chủ tịch Thường trực sửa

Trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 02 Phó Chủ tịch Thường trực.[5]

Khi Chủ tịch Hội đồng Trị sự có duyên sự đặc biệt phải vắng mặt, sẽ ủy quyền bằng văn bản cho một trong hai Phó Chủ tịch Thường trực để điều hành Hội nghị, Đại hội và các công việc của Giáo hội. Nếu Chủ tịch Hội đồng Trị sự khuyết vị khi chưa hết nhiệm kỳ, thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, để suy cử một trong hai Phó Chủ tịch Thường trực đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, để điều hành công tác Phật sự và tiến hành thủ tục suy cử chính thức tại Hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội gần nhất.[1]

STT Chân dung Giáo phẩm Pháp danh Năm sinh/năm mất Nhiệm kỳ Trụ trì Các chức danh khác
1 Hoà thượng Thích Thế Long 1909 - 1985 1981 - 1985 Chùa Cổ Lễ (Nam Định)
2 Tập tin:Hòa thượng Thích Trí Tịnh.png Hoà thượng Thích Trí Tịnh 1917 - 2014 1981 - 1984 Chùa Vạn Đức (Thủ Đức)
 • Trưởng ban Tăng sự TW (1981 - 1987 & 1990 - 2014)
3   Hoà thượng Thích Thiện Siêu 1921 - 2001 1984 - 2001 Chùa Từ Đàm (Huế)
 • Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni (1987 - 2001)
 • Phó chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam
 • Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế (1997 - 2001)
4 Hoà thượng Kim Cương Tử 1914 - 2001 1985 - 2001 Chùa Trấn Quốc (Hà Nội)
 • Trưởng ban Nghi lễ (1981 - 1992)
 • Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (1990 - 2001)
 • Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội (1990 - 2001)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội(1990 - 2001)
5 Hoà thượng Thích Thiện Hào 1911 - 1997 1992 - 1997 Chùa Xá Lợi (TP.HCM)
 • Phó Chủ tịch HĐTS (1981 - 1992)
6 222x222px Hoà thượng Thích Minh Châu 1919 - 2012 1997 - 2007 Thiền viện Vạn Hạnh (TP. HCM)

Tổ đình Tường Vân (Thừa Thiên Huế)

 • Phó Chủ tịch HĐTS (1981 - 1997)
 • Tổng thư ký HĐTS (1981 - 1997)
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (1987 - 2007)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (1992 - 1997)
7 Hoà thượng Thích Thanh Tứ 1927 - 2011 2001 - 2011 Chùa Bái Đính (Ninh Bình)
 • Phó Chủ tịch HĐTS (1997 - 2001)
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (1981 - 1997)
 • Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 1997)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (2001 - 2011)
8   Hoà thượng Thích Từ Nhơn 1926 - 2013 2002 - 2013 Việt Nam Quốc Tự (Tp.HCM)
9   Hoà thượng Thích Chơn Thiện 1942 - 2016 2007 - 2016 Tổ đình Tường Vân

(Thừa Thiên Huế)

 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (1997 - 2002)
 • Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni (2002 - 2016)
 • Phó ban Phật giáo Quốc tế (2002 - 2007)
 • Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (2012 - 2016)
10 Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu 1952 2011 - nay Chùa Tam Chúc (Hà Nam)
11 Hoà thượng Thích Thiện Pháp 2014 - nay Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM)
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (2007 - 2017)
 • Chánh Văn phòng II TW GHPGVN (2012 - 2017)
 • Phó ban Tăng sự Trung ương (2012 - 2017)
 • Trưởng ban Tăng sự Trung ương (2017 - 2022)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự sửa

STT Chân dung Giáo phẩm Pháp danh Năm sinh/năm mất Nhiệm kỳ Trú trì Các chức danh khác
1 Hoà thượng Thích Thiện Hào 1911 – 1997 1981 - 1992
 • Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN (1981-1992)
2 Hoà thượng Thích Thanh Chân 1905 - 1989 1981 - 1989
3 Hoà thượng Thích Bủu Ý 1917 – 1996 1981 - 1996
4 Hoà thượng Thích Giới Nghiêm 1921 - 1984 1981 - 1984
5 201x201px Hoà thượng Thích Giác Nhu 1912 - 1997 1981 - 1987
6 Hoà thượng Châu Mum 1921 - 2002 1981 - 2002
7 193x193px Hoà thượng Thích Minh Châu 1919 - 2012 1981 - 1997 Thiền viện Vạn Hạnh

(TP Hồ Chí Minh)

Tổ đình Tường Vân

(Thừa Thiên Huế)

 • Tổng thư ký HĐTS (1981 - 1997)
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (1987 - 2007)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (1992 - 1997)
8 Hoà thượng Siêu Việt 1934 - 1997 1987 - 1997
 • Tăng trưởng Phật giáo Nam Tông.
 • Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Phó Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Phó Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
9 Hoà thượng Thích Tâm Thông 1916 – 1999 1987 - 1997
 • Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (1997 - 1999)
 • Phó ban Tăng sự TW (1992 - 1997)
10 Hoà thượng Thích Hiển Pháp 1933 - 2018 1997 - 2012
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (1992 - 1997)
 • Tổng Thư ký HĐTS (1997 - 2007) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (2002 - 2007)
11 Hoà thượng Thích Phổ Tuệ 1917 - 2021 1997 - 2007
 • Phó ban Tăng sự (1997 - 2007)
12 Hoà thượng Thích Thanh Tứ 2001 - 2011
 • Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS (2001 - 2011)
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (1981 - 1997)
 • Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 1997)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (2001 - 2011)
13 Hoà thượng Thích Thuận Đức
 • Trưởng ban Nghi lễ (1992 - 2002)
14 Hoà thượng Thích Từ Nhơn
 • Phó ban Tăng sự (1997 - 2007)
 • Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương (2012 - 2013)
15 Hoà thượng Thích Hộ Nhẫn
16 Hoà thượng Thích Trí Quảng
 • Trưởng ban Hoằng pháp TW (1981 - 2007)
 • Phó ban Phật giáo Quốc tế (2002 - 2007) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (2007 - 2017)
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2007 - 2017)
 • Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM (2012 - 2017)
17 Hoà thượng Thích Thanh Huấn
 • Trưởng ban Từ thiện Xã hội (2002 - 2007)
18 Hoà thượng Thích Thanh Sam
 • Phó Ban Nghi lễ TW (2002 - 2007)
19 Hoà thượng Dương Nhơn
20 Hoà thượng Thích Đức Phương Quốc Tự Diệu Đế

(Thừa Thiên Huế)

 • Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN (2012 - 2017)
21 Hoà thượng Thích Giác Toàn
 • Trưởng ban Kinh tế tài chính TW (2002 - 2012)
 • Phó ban Giáo dục Tăng, Ni (2002 - 2007)
 • Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam) (2012 - 2017)
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2017 - 2022)
22 Hoà thượng Thích Quảng Tùng
 • Trưởng ban Từ thiện xã hội (2007 - 2021)
23 Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (1997 - 2007)
 • Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương (2012 - 2017)
 • Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự Trung ương (2017 - 2022)
24 Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm
 • Trưởng ban Hoằng pháp TW (2007 - 2021)
25 Hoà thượng Thích Thiện Nhơn
 • Phó trưởng ban Tăng sự (1992 - 1997)
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (1997 - 2007) Tổng Thư ký HĐTS (2007 - 2017)
26 Hoà thượng Thích Thiện Tâm
 • Phó Trưởng ban Hoằng pháp
 • Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế (2017 - 2022)
27 Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 • Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử (1992 - 2012)
28 Hoà thượng Thạch Sok Xane
 • Phó Trưởng ban Tăng sự TW (2017 - 2022)
29 Hoà thượng Thích Gia Quang
 • Phó Tổng Thư ký HĐTS (2007 - 2012)
 • Trưởng Ban Thông tin Truyền thông (2012 - 2022)
 • Viện trưởng Phân viên NCPHVN tại Hà Nội (2017 - 2022)
30 Hoà thượng Thích Thiện Tánh
 • Trưởng ban Kiểm soát (2012 - 2022)
31 Hoà thượng Thích Quảng Hà 1963
 • Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát (2012 - 2022)
32 Hoà thượng Thích Thanh Quyết
 • Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc) (2012 - 2017)
 • Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni (2017 - 2022)
 • Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội (2017 - 2022)
33 Hoà thượng Thích Khế Chơn Chùa Thiên Minh

(Thừa Thiên Huế)

 • Trưởng ban Hướng dẫn Phật Tử Trung ương
 • Trưởng ban Trị sự Giáo hội PGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế
34 Hoà thượng Thích Quảng Xả
35 Hoà thượng Đào Như
36 Thượng toạ Thích Đức Thiện Phó Tổng Thư ký HĐTS (2012 - 2017)

Chánh Văn phòng I TW GHPGVN (2012 - 2017)

Tổng Thư ký HĐTS (2017 - 2022)

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế (2017 - 2022)

37 Thượng toạ Thích Thiện Thống

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ a b “Toàn văn Hiến chương mới nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. phatgiao.org.vn. 3 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2022.
 2. ^ “Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. phatgiao.org.vn. 4 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 3. ^ “Chư vị Chủ tịch tiền nhiệm”. Website Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2022.
 4. ^ “Quá trình hành đạo”. Website Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2022.
 5. ^ “Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)”. phatgiao.org.vn. 11 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2022.

Liên kết ngoài sửa